Välkommen!

Untitled Document

Ludvig Nordström-sällskapet
(Grundat 1992)
Ordförande:
Torild Blomqvist
Vice ordf:
Jörgen Eriksson
Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17
isajos@spray.se
Kassör: Staffan Nyström

Ledamöter och ersättare:
Sven Bodin, Lena Gedin,
Christina Grandien, Catherine Lundmark
Eva Myrhage, Björn Thunberg 

Medlemsavgifter: 
Enskild medlem: 150 kr 
Familjemedlem: 75 kr 
Studerande: 25 kr

PlusGironummer: 
419 98 61-8

Archive for mars, 2013

Lubbe-citat mars.

måndag, mars 18th, 2013

SOM OM HAN VARIT EN FATTIG GOSSE ”… Hvilka stjärnor! Tomas hade aldrig sett så många stjärnor på en gång. Det fanns inte en fläck på himlen, där inte en stjärna strålade, och det var som en enda silfvervägg. Han blef stannande vid fönstret för att betrakta denna prakt, och då kände han sig, som […]

Medlemsbladet

fredag, mars 8th, 2013

Årets första medlemsblad ligger ute. Här!      

Februari månads citat

lördag, mars 2nd, 2013

Den här citatsamlingen som LN-sällskapet har fått låna av Länsmuseet Västernorrland och som kommer att läggas ut månad för månad under 2013, togs fram av museet på 1990-talet för att vara underlag till ett urval av emaljskyltar i Härnösand. Texterna är valda för att beskriva fysiska (nu förändrade) platser i staden. Den ursprungliga tanken var […]

Lilla Lubbe-priset

lördag, mars 2nd, 2013

”Lilla Lubbe-priset” är en skrivtävling för elever på Härnösands gymnasium. Priset belönar de tre bästa skönlitterära bidragen, som noveller eller annan kortprosa. På så sätt anknyter priset till en av de genrer där härnösandsförfattaren Ludvig ”Lubbe” Nordström främst utvecklade sitt mästerskap, novellen. Det som skiljer årets tävlingsomgång från förra årets helt fria skrivande är att […]

?>