Lubbe-citat mars.

SOM OM HAN VARIT EN FATTIG GOSSE ”… Hvilka stjärnor! Tomas hade aldrig sett så många stjärnor på en gång. Det fanns inte en fläck på himlen, där inte en stjärna strålade, och det var som en enda silfvervägg. Han blef stannande vid fönstret för att betrakta denna prakt, och då kände han sig, som om han varit en fattig gosse från Rotudden och stått utanför ett rikt upplyst hus, där alla stadens barn dansade…”
Tomas Lack (1912)

STENHAMMARSBACKARNA, ÄNGSBACKARNA ”Tidigt om förvårsmornarna, då det smalt föregående dag och frusit under natten, så att ängsbackarna runt i stan i den tidiga morgonsolen lågo med ishård, tjock bländvit skare, då voro stans unga herrskap, med patron Lack och Mia Mandelin i spetsen, ute och åkte långkälke, och största kälken i stan var naturligtvis patron Lacks ’Lång-Lisa’, som rymde tio personer bakom varandra, och när kälkarna susade nerför Stenhammarsbackarna och stan låg blåfrostig och vitpudrad, glänsande och blixtrande i mars- eller aprilsolen, då skreko alla av överjordisk glädje, det var, som om man ilat genom själva världsrymden, på en lyckofärd utan slut, …”
Planeten Markattan (1937)

 

 

 

Februari månads citat

Den här citatsamlingen som LN-sällskapet har fått låna av Länsmuseet Västernorrland och som kommer att läggas ut månad för månad under 2013, togs fram av museet på 1990-talet för att vara underlag till ett urval av emaljskyltar i Härnösand. Texterna är valda för att beskriva fysiska (nu förändrade) platser i staden. Den ursprungliga tanken var att allt skulle knytas samman av en relief ”skulptur” vid Sambiblioteket där även synskadade skulle kunna orientera sig i Härnösand och att arbetet skulle knytas samman också med en broschyr/vägledning med karta och fakta om författare och historiska miljöer samtida med skildringarna, berättar Margareta Bergvall på Länsmuseet.

 

ÄR STADEN MYCKET STOR?

”Om vintermornarna, när han stod halvklädd vid fönstret och såg skorrstenarna ryka, hundra, flera hundra på en gång och på samma sätt, frågade han sin mor. Hvem bor där? Och hvem bor där?
– Jo, där bor en rik herre! svarade modern.
Och där bor en rådman, och där bor rektorn, och där bor biskopen! När du blir stor, får du gå ut i stan! Då får du se alltsammans.
– Är stan mycket stor? frågade han.
– Ja, för en liten gosse är den mycket stor! svarade modern. Men för oss stora är den ganska liten.
– Har mamma varit i andra städer också?
– Ja, svarade modern, i många andra städer.
– Hvar då?
– I Stockholm, sade modern.
– Pappa också?
– Ja, pappa också.
– Är det vackert där?
– Ja sade modern, mycket mycket vackert.
– Finns det biskop där också? …”

Lumpsamlaren (1910)

 

GATUBELYSNINGEN, ELEKTRISKT LJUS

”Där stodo nu de elektriska lyktorna och blinkade i mörkret. Inte en människa syntes på vägen, men ljus i fönster här och var. Och lyktorna blinkade. Tomas hade sett dem i snöstormen, när de gungat och skrikit. I gryningen, då dagsljuset lyst tvärs igenom deras grönvita lågor.
Alltid sig lika. Alltid lika lugna. Alltid lika likgiltiga. Han beundrade dem. Han lärde av dem. De voro hans vänner. En gång hade han till och med klappat en av stolparna och sagt:
– Tack, hedersvän!”

 På hemväg till Öbacka (1934)

 

Den 11 aug. 1885 beslutade Härnösands stadsfullmäktige att införa elektrisk gatubelysning, och tre veckor senare träffades en överenskommelse med ett amerikanskt bolag. (Thomson Houston International Co, Boston) att ordna belysning. Som första stad i Europa fick Härnösand i december 1885 elektrisk gatubelysning genom kraftöverföring från eget kraftverk i Gådeå.

 

 

Lilla Lubbe-priset

”Lilla Lubbe-priset” är en skrivtävling för elever på Härnösands gymnasium. Priset belönar de tre bästa skönlitterära bidragen, som noveller eller annan kortprosa. På så sätt anknyter priset till en av de genrer där härnösandsförfattaren Ludvig ”Lubbe” Nordström främst utvecklade sitt mästerskap, novellen.

Det som skiljer årets tävlingsomgång från förra årets helt fria skrivande är att texterna ska vara inspirerade av årets tema – staden – och de bidrag vi fått in visar att skribenterna låtit sig inspireras på många olika sätt, med en rad olika stadstexter som resultat. Här finns psykologisk realism, fantasy, utopier och dystopier, stad i fred, stad i krig, staden nu och staden då.

Vi har bara fått in fina och intressanta texter så det var ytterst svårt att välja. Till sist fastnade vi ändå för följande tre bidrag:

 

”Där ljuset är” av Hanna Nilsson

Lilla_Lubbe_Hanna_Nilsson_2013

För en novell som ger tanken på en stad ett överraskande och underfundigt filosofiskt djup, gestaltat i och genom en mycket medveten och stramt genomförd formidé. 

 

”Och måsarna skriker fortfarande” av Anna Ljungström.

Lilla_Lubbe_Anna_Ljungstrom_2013

För en novell som på ett övertygande skönlitterärt sätt ger ett psykologiskt porträtt av en ung mans känslor, hans längtan och rädsla, i en stad vars väggar kan sprayas och vars fönster kan krossas.

 

”Hemkomsten” av Michaela Eriksson

Lilla_Lubbe_Michaela_Eriksson_2013

För en novell som visar säker stilkänsla och gestaltningsförmåga i beskrivningen av en hemkomst – en hemkomst till en stad som äger barndomens självklarhet men också till en familj som utgör barndomens hela smärta.  

 

För prisjuryn:  Eva Söderberg