Ludvig Nordström-pristagare 2012

Författaren Mats Kempe, Stockholm, har av styrelsen för Ludvig Nordström-sällskapet utsetts till Ludvig Nordström-pristagare 2012.

Juryns motivering: För att han under snart två decennier med obönhörlig konsekvens och på ständigt nya sätt har prövat novellgenrens möjligheter, ända till att i den senaste samlingen ha töjt dess gränser till det omöjliga, till ett uppmärksammat lyssnande som söker låta flickors röster höras i och genom den manlige författarens, och förälderns, text.