Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

Archive for april, 2015

Medlemsbladet nr 1 2015

fredag, april 17th, 2015

Po Tidholm. Ur nya medlemsbladet LUDVIG.

Inställt program

onsdag, april 15th, 2015

Arne Wiigs föreläsning 18/4 inställd på grund av Force majeure.

?>