Välkommen!

Untitled Document

Ludvig Nordström-sällskapet
(Grundat 1992)
Ordförande:
Torild Blomqvist
Vice ordf:
Jörgen Eriksson
Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17
isajos@spray.se
Kassör: Staffan Nyström

Ledamöter och ersättare:
Sven Bodin, Lena Gedin,
Christina Grandien, Catherine Lundmark
Eva Myrhage, Björn Thunberg 

Medlemsavgifter: 
Enskild medlem: 150 kr 
Familjemedlem: 75 kr 
Studerande: 25 kr

PlusGironummer: 
419 98 61-8

Lubbe-citat mars.

SOM OM HAN VARIT EN FATTIG GOSSE ”… Hvilka stjärnor! Tomas hade aldrig sett så många stjärnor på en gång. Det fanns inte en fläck på himlen, där inte en stjärna strålade, och det var som en enda silfvervägg. Han blef stannande vid fönstret för att betrakta denna prakt, och då kände han sig, som om han varit en fattig gosse från Rotudden och stått utanför ett rikt upplyst hus, där alla stadens barn dansade…”
Tomas Lack (1912)

STENHAMMARSBACKARNA, ÄNGSBACKARNA ”Tidigt om förvårsmornarna, då det smalt föregående dag och frusit under natten, så att ängsbackarna runt i stan i den tidiga morgonsolen lågo med ishård, tjock bländvit skare, då voro stans unga herrskap, med patron Lack och Mia Mandelin i spetsen, ute och åkte långkälke, och största kälken i stan var naturligtvis patron Lacks ’Lång-Lisa’, som rymde tio personer bakom varandra, och när kälkarna susade nerför Stenhammarsbackarna och stan låg blåfrostig och vitpudrad, glänsande och blixtrande i mars- eller aprilsolen, då skreko alla av överjordisk glädje, det var, som om man ilat genom själva världsrymden, på en lyckofärd utan slut, …”
Planeten Markattan (1937)

 

 

 

Leave a Reply

?>