Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

Archive for april, 2018

Sveriges Radio novellpris

måndag, april 16th, 2018

Vår Ludvig Nordström-pristagare 2016 Åke Smedberg deltar med novellen ”Nu” i Sveriges Radios novelltävling. Rösta på hans novell senast 22 april! Gå in på Sveriges Radios hemsida, ”Kulturveckan i P1”.

?>