Välkommen!

Untitled Document

Ludvig Nordström-sällskapet
(Grundat 1992)
Ordförande:
Torild Blomqvist
Vice ordf:
Jörgen Eriksson
Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17
isajos@spray.se
Kassör: Staffan Nyström

Ledamöter och ersättare:
Sven Bodin, Lena Gedin,
Christina Grandien, Catherine Lundmark
Eva Myrhage, Björn Thunberg 

Medlemsavgifter: 
Enskild medlem: 150 kr 
Familjemedlem: 75 kr 
Studerande: 25 kr

PlusGironummer: 
419 98 61-8

Ludvig Nordström-priserna

————————————————————-

Stadgar för Ludvig Nordström-priset, instiftat 1997 (reviderade 2011-02-24)

Ludvig Nordström-priset är tvådelat och avser att premiera lovande och företrädesvis unga novellförfattare respektive journalister. Det speglar på så sätt Ludvig Nordströms bästa genrer, novellen och reportaget. Priset ska således vartannat år delas ut till en novellist, och vartannat år till en journalist (två eller flera), som verkar i Ludvig Nordströms anda. En jämn fördelning mellan kvinnliga och manliga pristagare ska eftersträvas. Pristagaren ska utses av sällskapets styrelse efter förslag från två olika juryer, vardera bestående av tre personer som utses av styrelsen. Minst en ledamot i varje jury ska tillhöra sällskapets styrelse och fungera som sammankallande. Priset ska delas ut i samband med Ludvig Nordström-sällskapets årsmöte.
Ludvig Nordström-priset bekostas av Härnösands kommun och Härnösands Gymnasiums/läroverks kamratförening.

Pristagare: Novellister och  Journalister

1998  Inger Edelfeldt,  1999  Jan Helin

2000 Stewe Claeson,  2001 Andreas Rocksén

2002  Hans Gunnarsson,  2003  Curt Bladh

2004  Cecilia Davidsson,  2005  Anneli Jordahl

2006  Ulf Eriksson,  2007  Linda Larsson Kakuli

2008  Oline Stig,  2009  Anders Lidén

2010  Ninni Holmqvist, 2011  Anna Tiberg

2012  Mats Kempe,  2013  Martin Schibbye & Johan Persson

2014  Stefan Lindberg, 2015 Po Tidholm

2016 Åke Smedberg, 2017 Anna-Klara Bankel

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Stadgar för ungdomspriset ”Lilla Lubbe”, instiftat 2011 (ändrade 2015-03-25)

Stadgarna för det lokala ”Lilla Lubbe-priset”, en skrivtävling som vänder sig till elever på Härnösands gymnasium, ska i stort följa stadgarna för Ludvig Nordström-priset. ”Lilla Lubbe” är dock en tävling, medan pristagarna i det nationella Ludvig Nordström-priset utses efter förslag av en jury i Ludvig Nordström-sällskapet. ”Lilla Lubbe-priset” ska belöna det bästa bidraget som anonymt lämnas in till sällskapets styrelse senast den 30 januari varje år. Bidragen bedöms av en jury som utses av Ludvig Nordström-sällskapet. En ledamot i juryn ska tillhöra sällskapets styrelse och fungera som sammankallande.

Juryn kan avstå från att dela ut priset om bidragen inte uppfyller juryns krav.

Priserna ska delas ut vid samma tillfälle som Ludvig Nordström-priset, det vill säga i samband med Ludvig Nordström-sällskapets årsmöte.

Prissumman, som bekostas av Ludvig Nordström-sällskapet, är för närvarande: 4 000 kronor.

*** ”Lilla Lubbe-priset” kan inte delas ut till samma person mer än en gång.

 

Information till dig som vill tävla:

”Lilla Lubbe-priset” är en skrivtävling för dig som är elev på Härnösands gymnasium. Priset belönar det bästa bidraget som inkommit till Ludvig Nordström-sällskapets styrelse senast 30 januari 2017. Bidraget bedöms av en jury som utses av sällskapets styrelse. Prissumman är för närvarande: 4 000 kronor. Tävlingsbidragets text ska vara skriven i typsnittet Times New Roman 12 punkter och radavstånd 1,5. 7 500 – 15 000 tecken.

Tema 2017: Skriv ett reportage, en debattartikel, en essä eller en krönika om något aktuellt och samhällrelaterat, något kopplat till exempelvis miljö, genus, migration, näthat, diskriminering, konsumtion, hälsa eller ekonomi.

Priset kommer att delas ut i samband med Ludvig Nordström-sällskapets årsmöte 21 mars 2017. Vid samma tillfälle delas även det ”stora” Ludvig Nordström-priset ut till journalisten Anna-Klara Bankel.

Maila ditt bidrag senast 30 januari till Isabella Josefsson: isajos@spray.se

Tidigare vinnare:

TEMA 2016: I en förändrad värld. Att bära varandras bördor.

Emilia Flinkfeldt , ”Gravitationskraft”. Finns som PDF på hemsidans förstasida).

+ + + + + +

TEMA 2015: I en digitaliserad värld.

Matilda Albertsson, ”Den ensamma gungans gnisslande sorgesång”. (Finns som PDF på hemsidans förstasida.)

Linnea Lindahl, ”En dag i mitt liv”. (Finns som PDF på hemsidans förstasida).

+ + + + + +

TEMA 2014: I världen

Amanda Byström, ”Ett fönster mot världen” (kan läsas i fulltext på hemsidan)

Emelie Byström, ”Jag är en gud” (”””)

Erica Nordin, ”Rosenröda ansikten” (”””)

+ + + + + +

TEMA 2013: Staden

Michaela Eriksson, ”Hemkomsten”

Anna Ljungström, ”Och måsarna skriker fortfarande”

Hanna Nilsson, ”Där ljuset är”

+ + + + + +

Lilla Lubbepriset 2012

2012, delas priset ut för första gången och det går till de tre novellförfattande gymnasieeleverna:

Sofia Berglund för ”Sårad”  (PDF)

Emelie Nordin”Nyfödd”  (PDF)

Emil Olsson ”En odyssé”  (PDF)

?>