Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

Archive for oktober, 2015

Åke Smedberg får 2016 års Ludvig Nordström-pris

fredag, oktober 30th, 2015

Åke Smedberg är född 1948 i byn Hjässberget utanför Sundvsall, och uppvuxen där. Han räknas till en av våra stora novellister. Åke Smedberg har gett ut sex novellsamlingar, men också diktsamlingar, romaner och kriminalromaner. Det är för sin novellkonst som han tilldelas Ludvig Nordström-priset. Juryns motivering: För att han i sin återkomst till novellformen utforskat […]

Mer bilder från bokmässan

fredag, oktober 16th, 2015

”Frans Michael Franzén – myten och människan”

torsdag, oktober 15th, 2015

Arne Wiig föreläser i Olof Högberg-salen, Sambiblioteket Härnösand, lörd. 24 okt. kl. 14. Fri entré VÄLKOMMEN! Arr: Ludvig Nordström-sällskapet & Humanistiska klubben

?>