Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

Archive for juni, 2013

Murberget. Länsmuseet Västernorrland 2-7/7

tisdag, juni 25th, 2013

  Litterära minnesspår. Utställning och program. Utställningen är öppen 11–16. Programpunkterna börjar klockan 13 Tisdag 2/7 ”Vägen till Frostmofjället”. Laura Fitinghoff-sällskapet. Hervor Sjödin medverkar Onsdag 3/7 ”Klarabohemen från Sollefteå”. Emil Hagström-sällskapet. Dikt och musik. Tore Fors och Ulf Melander medverkar. Torsdag 4/7 ”Utkast till ett porträtt”. Birger Norman-sällskapet. Uppläsning, föredrag med mera. Medverkande: Anette och […]

”Ludvig Nordström och Ulvöarnas kulturarv.”

måndag, juni 24th, 2013

”Ludvig Nordström och Ulvöarnas kulturarv” av Sven Bodin.   Tid: 28 juli 2013 kl 14 (Ulvödagarna)   Plats: Föreningshuset Ulvöhamn

Lubbe-citat juli

måndag, juni 24th, 2013

VÄGNÖN, LUDVIG NORDSTRÖMS FÖRÄLDRARS SOMMARVILLA ”… Där stod den ensamma rönnen, full av blom. Där lågo gärdena, med broddens späda fjun som skägget på en ynglings kinder. Där lågo lägdorna gröna som björklöven. Där lågo de gamla gråa bodarna, där lutade sig staketen, där låg bryggan och båtarna, och där bredde sig fjärden, blank som […]

Juni månads Lubbe-citat

lördag, juni 1st, 2013

STORA GULHUSET Ludvig Nordströms barndomshem. Senare även författaren Clas Engströms barndomshem. Huset revs på 1970-talet och är ersatt med ett tegelhus. Adress: Norra Kyrkogatan 18. ”Högt uppe på backarna över stan, där råmade biskopens och lektorernas och konsistorienotariens och grosshandlarnas och hantverksmästarnas kor och bräkte fiskarskapets getter, och därifrån såg man till världens ände över […]

?>