Murberget. Länsmuseet Västernorrland 2-7/7

 

Litterära minnesspår. Utställning och program.
Utställningen är öppen 11–16. Programpunkterna börjar klockan 13

Tisdag 2/7 ”Vägen till Frostmofjället”. Laura Fitinghoff-sällskapet. Hervor Sjödin medverkar

Onsdag 3/7 ”Klarabohemen från Sollefteå”. Emil Hagström-sällskapet. Dikt och musik. Tore Fors och Ulf Melander medverkar.

Torsdag 4/7 ”Utkast till ett porträtt”. Birger Norman-sällskapet. Uppläsning, föredrag med mera. Medverkande: Anette och Jan Fällström, Mikael Norberg och Martin Westerholm

Fredag 5/7 ”Ludvig i ord och bild”. Ludvig Nordström-sällskapet. Bildvisning och uppläsning. Medverkande: Sven Bodin och Bertil Lundberg

Lördag 6/7 ”Lubbe” hemma och borta. Ludvig Nordström-sällskapet. Bildvisning, uppläsning med mera. Medverkande: Sven Bodin och Bertil Lundberg

Söndag 7/7 ”Dömd men inte glömd”. Alfhild Agrell-sällskapet. Uppläsning

 

 

 

Lubbe-citat juli

VÄGNÖN, LUDVIG NORDSTRÖMS FÖRÄLDRARS SOMMARVILLA

”… Där stod den ensamma rönnen, full av blom. Där lågo gärdena, med broddens späda fjun som skägget på en ynglings kinder. Där lågo lägdorna gröna som björklöven. Där lågo de gamla gråa bodarna, där lutade sig staketen, där låg bryggan och båtarna, och där bredde sig fjärden, blank som en höstis. Och där borta – bergen! Ås över ås; dyning bakom dyning; muren kring denna ljuva plats; skyddet, värnet; planket, som skilde vår gård från grannens! …”

Borgare (1909)

 

BÄCKMANS KÄLLARE (PASTELLBERGERS KROG)

Vad sålunda gubben Pastellbergers krog beträffar, så var den gammal med snidad port, och hög, imponerande bro med svängda vita träbalustrader.
Ur förstugan trängde ögonblickligen emot besökarna den mest lovande blandning av köksos och allmänt, mångårigt, väl lagrat snuskos. I det man gick uppför en svängd trappa, brun. Kom upp till en liten spegel som man kunde spegla sig i, om man hade ett ansikte stort ungefär som en kattunges, ty det var ingen trymå, …
Till vänster hade man matsalen, till höger kaféet, vilka möttes i en dörr.
Ja, sen var det smörgåsbord, brännvinssamovar, träbord och rottingstolar i matsalen, kateder med kassa och kassabok, röda schaggsoffor och stadens elegantaste damer, uppasserskorna med små vita förkläden på den lilla magen, i kaféet. Vem kan beskriva den gåtfulla charmen av allt detta för 1800-talets Sverige?…”

På hemväg till Öbacka (1934)

– ”Bäckmans källare” låg på den tomt på Mellanholmen där Technichus nu ligger.

 

 

 

Juni månads Lubbe-citat

STORA GULHUSET

Ludvig Nordströms barndomshem. Senare även författaren Clas Engströms barndomshem. Huset revs på 1970-talet och är ersatt med ett tegelhus. Adress: Norra Kyrkogatan 18.

”Högt uppe på backarna över stan, där råmade biskopens och lektorernas och konsistorienotariens och grosshandlarnas och hantverksmästarnas kor och bräkte fiskarskapets getter, och därifrån såg man till världens ände över Norrlands alla blånande bankbokförda timmerberg. Där susade gräset, och där bodde ingen. Ty högst i stan bodde Nicklarna sen trehundra år, och högre än de vågade ingen tänka.

Där byggde nu patron Lack ett hus, som syntes över hela nejden, över fjärdar och sund, långt upp i älven.”

Planeten Markattan (1937)

 

OMGIVNINGARNA KRING ”STORA GULHUSET”

”Ty mitt i allt detta hade något hänt uppe i stora gulhuset högst på kullen ovan stan. Först och främst började där nu bli gata med hus och trädgårdar och vattenbrunnar och potatisland, och på patron Lacks gård blommade redan en hägg mitt på gården, så vit och doftande som Mia Mandelin, då hon stod brud.”

Planeten Markattan (1937)