Novellcafé

Nils Rosén berättar om författaren Birger Sjödin och läser texter av honom.
Månd. 17 november, kl. 17. Sambiblioteket, Härnösand, Stjärnans Hus. Fri entré. Servering 10 kr.

Lilla Lubbe-tävlingen

Tävlingsjuryn har nu bestämt teman för 2015: Jag bloggar – alltså finns jag eller
I en digitaliserad värld. Läs mer om tävlingen på sidan LN-priserna