Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

Archive for november, 2014

Novellcafé

lördag, november 15th, 2014

Nils Rosén berättar om författaren Birger Sjödin och läser texter av honom. Månd. 17 november, kl. 17. Sambiblioteket, Härnösand, Stjärnans Hus. Fri entré. Servering 10 kr.

Lilla Lubbe-tävlingen

söndag, november 2nd, 2014

Tävlingsjuryn har nu bestämt teman för 2015: Jag bloggar – alltså finns jag eller I en digitaliserad värld. Läs mer om tävlingen på sidan LN-priserna

?>