Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

Archive for april, 2013

Lubbecitat April

onsdag, april 10th, 2013

MEKANISKA VERKSTADEN. SÖNDAGSNÖJE ”Man gick och tittade på renhjordar, som kommit från fjällen ner till stan, eller på byggnadsverksamheten i stans utkanter eller på alla ångbåtar, som dragits upp på Mekaniska Verkstadens slip, för att studera deras undervattenskroppar, eller så gick man utåt norra stranden för att titta på havet, som låg öppet och svart […]

?>