Välkommen!

Untitled Document

Ludvig Nordström-sällskapet
(Grundat 1992)
Ordförande:
Torild Blomqvist
Vice ordf:
Jörgen Eriksson
Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17
isajos@spray.se
Kassör: Staffan Nyström

Ledamöter och ersättare:
Sven Bodin, Lena Gedin,
Christina Grandien, Catherine Lundmark
Eva Myrhage, Björn Thunberg 

Medlemsavgifter: 
Enskild medlem: 150 kr 
Familjemedlem: 75 kr 
Studerande: 25 kr

PlusGironummer: 
419 98 61-8

Archive for april, 2013

Lubbecitat April

onsdag, april 10th, 2013

MEKANISKA VERKSTADEN. SÖNDAGSNÖJE ”Man gick och tittade på renhjordar, som kommit från fjällen ner till stan, eller på byggnadsverksamheten i stans utkanter eller på alla ångbåtar, som dragits upp på Mekaniska Verkstadens slip, för att studera deras undervattenskroppar, eller så gick man utåt norra stranden för att titta på havet, som låg öppet och svart […]

?>