Välkommen!

Untitled Document

Ludvig Nordström-sällskapet
(Grundat 1992)
Ordförande:
Torild Blomqvist
Vice ordf:
Jörgen Eriksson
Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17
isajos@spray.se
Kassör: Staffan Nyström

Ledamöter och ersättare:
Sven Bodin, Lena Gedin,
Christina Grandien, Catherine Lundmark
Eva Myrhage, Björn Thunberg 

Medlemsavgifter: 
Enskild medlem: 150 kr 
Familjemedlem: 75 kr 
Studerande: 25 kr

PlusGironummer: 
419 98 61-8

Archive for mars, 2014

2014 års Lilla Lubbe-pristagare. De vinnande bidragen!

måndag, mars 31st, 2014

Amanda Byström ”Ett fönster mot världen”: för en novellkonst som ger prov på överraskande psykologiska insikter  i en berättelse som växer fram till en distinkt studie i det mediala iakttagandets och avläsandets konst, och som plötsligt vänder på kommunikationens ström så att mediekonsumenten förvandlas till en iakttagandets gud. Jag stirrar rakt framför mig. Framför mig, […]

?>