Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

Archive for mars, 2014

2014 års Lilla Lubbe-pristagare. De vinnande bidragen!

måndag, mars 31st, 2014

Amanda Byström ”Ett fönster mot världen”: för en novellkonst som ger prov på överraskande psykologiska insikter  i en berättelse som växer fram till en distinkt studie i det mediala iakttagandets och avläsandets konst, och som plötsligt vänder på kommunikationens ström så att mediekonsumenten förvandlas till en iakttagandets gud. Jag stirrar rakt framför mig. Framför mig, […]

?>