Månadens Ludvig Nordström-citat, januari

…”ingenstans på jorden stå himlens stjärnor klarare och renare än över de många gåtornas stad, Öbacka, och dels däri, att vår håg och blick gärna dras mot det , som ovanefter är.” De tolv söndagarna (1910)
(Citaturval: Länsmuseet Västernorrland)

”Så kommo patron Lack och Tomas neråt biskopsgården, och just som de passerade, kom biskopen ut ur grinden. Han var liten och alldeles renrakad, med en böjd näsa, och såg så sträng ut, att det blev alldeles dödstyst i Tomas bara han såg på honom. Han hade en stor vårta på kinden, bredvid munnen, och så fort Tomas såg den, hörde han en röst ur tystnaden i sitt inre, som sade långsamt och allvarligt, alldeles som kyrkklockorna, då det ringde till aftonsång ur det svarta vintermörkret:
– Köp sanningen och sälj henne icke mera! Köp – sanningen – och – sälj –
henne – icke – mera!

Ty över det bibelspråket talade biskopen i bönsalens kateder, var gång skolan slutade.”
Tomas Lack och hans familj (1930)

Gamla biskopsgården i Härnösand var belägen på nuvarande biskopsgårdens tomt strax intill Nybrogatan. Gården revs 1901 och flyttades till Grönbacken vid Brunnshusgatan, där den tog form av två fastigheter. ”Biskopen” är Martin Johansson; han efterträdde Lars Landgren.

(Citaturval och kommentarer: Länsmuseet Västernorrland)