Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

Archive for januari, 2013

Månadens Ludvig Nordström-citat, januari

tisdag, januari 29th, 2013

…”ingenstans på jorden stå himlens stjärnor klarare och renare än över de många gåtornas stad, Öbacka, och dels däri, att vår håg och blick gärna dras mot det , som ovanefter är.” De tolv söndagarna (1910) (Citaturval: Länsmuseet Västernorrland) ”Så kommo patron Lack och Tomas neråt biskopsgården, och just som de passerade, kom biskopen ut […]

?>