Välkommen!

Untitled Document

Ludvig Nordström-sällskapet
(Grundat 1992)
Ordförande:
Torild Blomqvist
Vice ordf:
Jörgen Eriksson
Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17
isajos@spray.se
Kassör: Staffan Nyström

Ledamöter och ersättare:
Sven Bodin, Lena Gedin,
Christina Grandien, Catherine Lundmark
Eva Myrhage, Björn Thunberg 

Medlemsavgifter: 
Enskild medlem: 150 kr 
Familjemedlem: 75 kr 
Studerande: 25 kr

PlusGironummer: 
419 98 61-8

Archive for januari, 2013

Månadens Ludvig Nordström-citat, januari

tisdag, januari 29th, 2013

…”ingenstans på jorden stå himlens stjärnor klarare och renare än över de många gåtornas stad, Öbacka, och dels däri, att vår håg och blick gärna dras mot det , som ovanefter är.” De tolv söndagarna (1910) (Citaturval: Länsmuseet Västernorrland) ”Så kommo patron Lack och Tomas neråt biskopsgården, och just som de passerade, kom biskopen ut […]

?>