Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

Archive for februari, 2012

20-årsjubileum

torsdag, februari 16th, 2012

Ludvig Nordströmsällskapet fyller 20 år. Vi ses i Olof Högbergsalen, på Sambiblioteket i Härnösand. Fri entré. Tid: 11:30 – 15:15, 2012-02-25. Välkomna!

?>