Välkommen!

Untitled Document

Ludvig Nordström-sällskapet
(Grundat 1992)
Ordförande:
Torild Blomqvist
Vice ordf:
Jörgen Eriksson
Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17
isajos@spray.se
Kassör: Staffan Nyström

Ledamöter och ersättare:
Sven Bodin, Lena Gedin,
Christina Grandien, Catherine Lundmark
Eva Myrhage, Björn Thunberg 

Medlemsavgifter: 
Enskild medlem: 150 kr 
Familjemedlem: 75 kr 
Studerande: 25 kr

PlusGironummer: 
419 98 61-8

Archive for februari, 2012

20-årsjubileum

torsdag, februari 16th, 2012

Ludvig Nordströmsällskapet fyller 20 år. Vi ses i Olof Högbergsalen, på Sambiblioteket i Härnösand. Fri entré. Tid: 11:30 – 15:15, 2012-02-25. Välkomna!

?>