Välkommen!

Untitled Document

Ludvig Nordström-sällskapet
(Grundat 1992)
Ordförande:
Torild Blomqvist
Vice ordf:
Jörgen Eriksson
Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17
isajos@spray.se
Kassör: Staffan Nyström

Ledamöter och ersättare:
Sven Bodin, Lena Gedin,
Christina Grandien, Catherine Lundmark
Eva Myrhage, Björn Thunberg 

Medlemsavgifter: 
Enskild medlem: 150 kr 
Familjemedlem: 75 kr 
Studerande: 25 kr

PlusGironummer: 
419 98 61-8

Archive for januari, 2012

Lubbe om Strindberg..

onsdag, januari 18th, 2012

Det är Strindbergsår i år. August Strindberg (f. 22/1 1849)  avled den 14 maj 1912 Ludvig Nordström följer honom under våren i sin dagbok.  Ludvig Nordströms dagböcker. ”Individuella registret“ . Stockholm, 1955. 11 januari. 4.30 e. m. ”August  Strindbergs hälsotillstånd var under gårdagen i det närmaste oförändrat. – – – Strindberg fördriver tiden med läsning. […]

Lubbe-CD säljes

måndag, januari 2nd, 2012

Ludvig Nordström-sällskapet säljer en nyproducerad LUBBE-CD för 100 kronor inkl. porto.      Kontakta Staffan Nyström, Södra vägen 4, 871 40 Härnösand. 0611/209 26 eller 073 094 62 52 staffan.nystrom@herno.net TIPS! Om Du lägger till 25 kr (totalt 125 kr) kan Du bli medlem i Ludvig Nordström-sällskapet.  Utöver CD-skivan får Du då fyra tryckta medlemsblad under […]

?>