Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

Archive for december, 2011

Nytt Medlemsblad!

tisdag, december 27th, 2011

Det senaste medlemsbladet ligger nu ute på hemsidan!  Se menyn/Medlemsbladet. Gott Nytt År  tillönskas alla!        

Ludvig Nordström-sällskapet 20 år 25/2 2012

onsdag, december 7th, 2011

  11.30  Utdelning av 2012 års Ludvig Nordström-pris till Mats Kempe 11.45  Mats Kempe håller ett föredrag 12.30- ca13.00  Priserna i skrivtävlingen ”Lilla Lubbe” delas ut (13.15 L U N C H P A U S) 14.15  Sverker Sörlin föreläser om ”Ludvig Nordström och politiken” 15.00 (ca) Avslutning Lokal: Olof Högberg-salen, Sambiblioteket Härnösand Arr: Ludvig […]

?>