Bli Medlem

Årsavgiften är 150 kr. för enskilda medlemmar, 75 kr. för familjemedlemmar och 25 kr. för studerande. Beloppet kan sättas in på PlusGiro 419 98 61-8. Ange ditt namn och din epost-adress på meddelanderaden.