Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

Archive for september, 2015

Alfhild, Emil och Lubbe på Bokmässan 2015. Kåserande sammanfattning

tisdag, september 29th, 2015

Vår hörnmonter var strategiskt placerad i ytterkanten på ”De litterära sällskapens kvarter” och vi hade skyltat kortsidan med ”Sällskap i Ångermanland”, något som fick många att stanna till. Hit kom ångermanlänningar i förskingringen, de som medvetet letade upp oss, och sådana som frågade om Pelle Molin…! Den ”förpassade” Alfhild Agrell är nu mindre bortglömd. 36 […]

Bokmässan 2015

måndag, september 14th, 2015

Bokmässan Göteborg 2015

Medlemsbladet nr 3 2015

lördag, september 5th, 2015

Nu finns nya medlemsbladet på hemsidan.

?>