Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

Archive for september, 2016

En Mor skriver till sin Son

torsdag, september 29th, 2016

Stenhammar, Hernösand 16.3.1902 Min käre Ludwig! Tack så mycket för dina två vänliga bref. Sannerligen pojke har du nu inte igen rakat af dig mustacherna! Kom bara inte hem utan, annars skickar jag dig ner till nedre våningen på Stenhammar, värre straff kan du näppeligen få! […]

En Mor skriver till sin Son

tisdag, september 6th, 2016

Stenhammar, Hernösand 24.10.1901 Min käre Ludwig! […] Tack min käre Gosse för ditt bref som var så välkommen, men, om inte jag mistar mig, tycks du nog inte vara rigtigt nöjd med staden och dess innevånare, det var ledsamt, måtte bara framtiden blifva bättre än du tror inom de närmaste åren. Beskrifningen på ditt rum, […]

Maskinsånger och läsarsånger

söndag, september 4th, 2016

Vibeke Olsson berättar om sågverksepoken på Svartvik utifrån sina böcker om ”Bricken”. Härnösands bibliotek, 28/9, kl. 18.00 Fri entré Välkommen! Arr.:Ludvig Nordström-sällskapet

?>