Välkommen!

Untitled Document

Ludvig Nordström-sällskapet
(Grundat 1992)
Ordförande:
Torild Blomqvist
Vice ordf:
Jörgen Eriksson
Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17
isajos@spray.se
Kassör: Staffan Nyström

Ledamöter och ersättare:
Sven Bodin, Lena Gedin,
Christina Grandien, Catherine Lundmark
Eva Myrhage, Björn Thunberg 

Medlemsavgifter: 
Enskild medlem: 150 kr 
Familjemedlem: 75 kr 
Studerande: 25 kr

PlusGironummer: 
419 98 61-8

Lilla Lubbe-priset

”Lilla Lubbe-priset” är en skrivtävling för elever på Härnösands gymnasium. Priset belönar de tre bästa skönlitterära bidragen, som noveller eller annan kortprosa. På så sätt anknyter priset till en av de genrer där härnösandsförfattaren Ludvig ”Lubbe” Nordström främst utvecklade sitt mästerskap, novellen.

Det som skiljer årets tävlingsomgång från förra årets helt fria skrivande är att texterna ska vara inspirerade av årets tema – staden – och de bidrag vi fått in visar att skribenterna låtit sig inspireras på många olika sätt, med en rad olika stadstexter som resultat. Här finns psykologisk realism, fantasy, utopier och dystopier, stad i fred, stad i krig, staden nu och staden då.

Vi har bara fått in fina och intressanta texter så det var ytterst svårt att välja. Till sist fastnade vi ändå för följande tre bidrag:

 

”Där ljuset är” av Hanna Nilsson

Lilla_Lubbe_Hanna_Nilsson_2013

För en novell som ger tanken på en stad ett överraskande och underfundigt filosofiskt djup, gestaltat i och genom en mycket medveten och stramt genomförd formidé. 

 

”Och måsarna skriker fortfarande” av Anna Ljungström.

Lilla_Lubbe_Anna_Ljungstrom_2013

För en novell som på ett övertygande skönlitterärt sätt ger ett psykologiskt porträtt av en ung mans känslor, hans längtan och rädsla, i en stad vars väggar kan sprayas och vars fönster kan krossas.

 

”Hemkomsten” av Michaela Eriksson

Lilla_Lubbe_Michaela_Eriksson_2013

För en novell som visar säker stilkänsla och gestaltningsförmåga i beskrivningen av en hemkomst – en hemkomst till en stad som äger barndomens självklarhet men också till en familj som utgör barndomens hela smärta.  

 

För prisjuryn:  Eva Söderberg

Leave a Reply

?>