Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

Archive for september, 2013

Nytt medlemsblad!

onsdag, september 11th, 2013

Medlemsbladet för Ludvig Nordström-sällskapet  nummer 3 ligger nu ute! http://ludvignordstromsallskapet.se/?page_id=15      

Brukar litteraturvetare vara sällskapliga?

söndag, september 8th, 2013

  Brukar litteraturvetare vara ”Sällskapliga”? (Handlar bland annat om Lubbe Nordström). Ett blogginlägg av Eva Söderberg, Lektor i litteraturvetenskap vid Mittuniversitetet i Härnösand. http://www.miun.se/sv/Bloggportalen/forskarbloggen/Eva-Soderberg/Dates/2012/6/Brukar-litteraturvetare-vara-sallskapliga/        

Lubbecitat september

söndag, september 1st, 2013

STONEHILL, SÖDRA VÄGEN 23 Följande samtal förs mellan borgmästare ”Nickel” – i verkligheten C.A. Fröberg – och patron ” Ferdinand Lack”, dvs. Ludvig Nordströms far Anselm Nordström. … Du ska få en tomt på Rotudden Ferdinand! Du vet, ja rå om Rotudden jag. Men sidu du ska betala! För, sidu det är Guds vilja, att […]

?>