Lubbecitat september

STONEHILL, SÖDRA VÄGEN 23

Följande samtal förs mellan borgmästare ”Nickel” – i verkligheten C.A. Fröberg – och patron ” Ferdinand Lack”, dvs. Ludvig Nordströms far Anselm Nordström.
… Du ska få en tomt på Rotudden Ferdinand! Du vet, ja rå om Rotudden jag. Men sidu du ska betala! För, sidu det är Guds vilja, att vi ska göra rätt för oss!
Men du ska få’n för tusen riksdaler. Och strand och granskog, sidu, finesta tomten på hele Rotudden. […] Och så blev […] villan på Rotudden färdig. Den döptes till ”Stonehill”.
För så hette den villa, där min farbror bodde deklarerade fru Sarah.
Fanns det sten där då? frågade patron Lack.
Nej, svarade fru Sarah, men namnet var vackert.
All right! sade patron Lack. Det finns inte sten här heller, bara lingonris
och kvinta gran och utskott. Så då blir det Stonehill.
Och det blev så.

Planeten Markattan (1937)

… och sedan när patron åter börjat arbeta sig upp, hade den [familjen] flyttat till bättre och bättre hus, nu bodde den här i den nya villastaden vid Södra Sundet och tätt intill reste sig det nya hem, som patron Lack höll på att bygga åt sig och sin hustru där de skulle tillbringa sina gamla dar. Så trodde han, att det skulle bli, men det skulle bli helt annorlunda. Än en gång skulle olyckan, sorgen och ofärden gå över huset, men det var det ingen som visste denna mörka marknadssöndagsafton, då kyrkklockorna hördes svagt inifrån stan…

På hemväg till Öbacka (1934)