Sällskapet och styrelsen

 

Ludvig Nordström-sällskapet bildades den 25 februari 1992, på författarens 110:e födelsedag, av några lärare på Mittuniversitetet (dåvarande Mitthögskolan), med syftet att främja intresset för och studiet av Ludvig Nordströms författarskap.

Sällskapet har sitt säte i Härnösand, den stad som i Nordströms böcker kallas ”Öbacka”, men sällskapets medlemmar är spridda över hela landet.

Ordförande:
Torild Blomqvist, 070-346 55 78
Ledamöter:

Isabella Josefsson, sekreterare, isabella.josefsson2@gmail.com
Staffan Nyström, kassör
Jörgen Eriksson, vice ordf.
Lena Gedin
Dan Gerell
Eva Myrhage
Björn Thunberg
Ersättare:
Sven Bodin
Christina Grandien