Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

Archive for februari, 2015

Lilla Lubbe-priserna

lördag, februari 28th, 2015

Lilla Lubbe-priserna delades ut den 24/2 till två gymnasieelever som skrivit noveller på temat ”I en digitaliserad värld”.   Matilda Albertsson ”Den ensamma gungans gnisslande sorgesång” [Den_ensamma_gungans_gnisslande_sorgesang] Motivering: En litterär, stilistiskt säker och spännande text som verkligen fångar läsarens intresse och som lyfter fram en aktuell företeelse: Internets möjligheter för individen att skapa spänning i tillvaron och utforska sin potential och sina gränser, samtidigt som texten fungerar som en varningsklocka för det oönskade.   Linnea Lindahl ”En dag i mitt liv” [En_dag_i_mitt_liv] Motivering: En text som tagit fasta på vår digitala verklighet och skildrar denna ur ett individperspektiv, där upplevelsen av tomhet och bristen på social gemenskap lyfts fram.      

?>