Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

Archive for februari, 2013

Ludvig Nordströmpriset

onsdag, februari 27th, 2013

Journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson delade på årets Ludvig Nordström pris. Referat i TÅ: http://allehanda.se/mer/kultur/artiklar/1.5619870-schibbye-och-persson-prisas-i-lubbes-anda        

?>