SÄLLSKAPSMÖTEN I SOLLEFTEÅ

Teaterföreställningen När telefonen kom till Öbacka och Tre Sollefteåförfattare presenteras.
Hullsta gård, 19 september, kl. 14. Entré: 100 kr. Förköp: Turistbyrån, 0620-68 29 00.

Kaffe: 40 kr. Du har även möjlighet att äta middag tillsammans med skådespelarna, 100 kr.
Anmälan om deltagande: Hullsta gård, 0620-100 94, senast 14/9. VÄLKOMMEN!

Arr: Ludvig Nordström- Emil Hagström- Laura Fitinghoff- och Pelle Molin-sällskapen