Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

Archive for augusti, 2015

SÄLLSKAPSMÖTEN I SOLLEFTEÅ

söndag, augusti 23rd, 2015

Teaterföreställningen När telefonen kom till Öbacka och Tre Sollefteåförfattare presenteras. Hullsta gård, 19 september, kl. 14. Entré: 100 kr. Förköp: Turistbyrån, 0620-68 29 00. Kaffe: 40 kr. Du har även möjlighet att äta middag tillsammans med skådespelarna, 100 kr. Anmälan om deltagande: Hullsta gård, 0620-100 94, senast 14/9. VÄLKOMMEN! Arr: Ludvig Nordström- Emil Hagström- Laura […]

LUDVIG, ALFHILD och EMIL på BOKMÄSSAN i GÖTEBORG

söndag, augusti 23rd, 2015

Ludvig Nordström-sällskapet ställer ut tillsammans med Alfhild Agrell- och Emil Hagström-sällskapen på Bok&Bibliotek den 24-27 september. Välkommen till monter B07:78, i de litterära sällskapens kvarter.

?>