Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

Archive for maj, 2018

Lort-Sverige för 80 år sedan – en resa, en radioserie, en bok

torsdag, maj 10th, 2018

”Och aldrig har en brinnande yngling längtat mer att få se sin älskades ansikte än jag att få se Människo-Sveriges kamrar och kök, skafferier och garderober, dass och sopor och löss.” (Ur Lort-Sverige, 1938.) Så tänkte Ludvig Nordström innan han den 25 april 1938 gav sig ut på sin 48 dagar och 1 100 mil […]

LUDVIG 2018:2

fredag, maj 4th, 2018

LUDVIG 2018:2 finns nu på hemsidan.

?>