Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

Archive for september, 2014

OBS Ändrat datum! OBS Ändrat datum!

måndag, september 29th, 2014

Nils Johan Tjärnlund läser Olof Högberg-texter och berättar om författaren. MÅNDAGEN den 6 oktober, klockan 17. (Tidigare annonserat till 1 oktober) Sambiblioteket, Stjärnans hus Fri entré. Servering: 10 kronor VÄLKOMMEN! Ludvig Nordström-sällsakpet

När tefonen kom tilll Öbacka

tisdag, september 23rd, 2014

bearbetning av Lubbes novell ”Mörksens förste stiger ned” Manus och regi: Ulla Johansson Teaterdirektör: Bertil Lundberg Skådespelare: Anna-Carin Eliasson, Torbjörn Fjällström, Anders Huldt, Emmy Ingvarsson, Ulla Johansson, Bertil Lundberg, Daniel Lång och Ulrika Åberg Musik: Cornelis Vosveld Vårsta diakonigård 28/9, kl. 15.00 Entré 100 kr inkl. servering Biljetter, förköp: Sambiblioteket Arr: Ludvig Nordström-sällskapet

Nytt medlemsblad

måndag, september 1st, 2014

Medlemsbladet 2014 nr 3 finns nu på hemsidan. /Lars Eric

?>