Välkommen!

Untitled Document

Ludvig Nordström-sällskapet
(Grundat 1992)
Ordförande:
Torild Blomqvist
Vice ordf:
Jörgen Eriksson
Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17
isajos@spray.se
Kassör: Staffan Nyström

Ledamöter och ersättare:
Sven Bodin, Lena Gedin,
Christina Grandien, Catherine Lundmark
Eva Myrhage, Björn Thunberg 

Medlemsavgifter: 
Enskild medlem: 150 kr 
Familjemedlem: 75 kr 
Studerande: 25 kr

PlusGironummer: 
419 98 61-8

Archive for oktober, 2016

Ludvig nr 4

torsdag, oktober 20th, 2016

Senaste medlemsbladet finns nu publicerat under fliken Medlemsbladet LUDVIG.

”Novellcafé”

måndag, oktober 10th, 2016

Örjan Torell läser texter av, och berättar om Karl Östman. Olof Högberg-salen, Härnösands bibliotek, torsdagen den 17 november, kl. 18. Servering 10 kr. Arr: Ludvig Nordström-sällskapet och Härnösands bibliotek

En Mor skriver till sin Son (3)

måndag, oktober 10th, 2016

Ludvig har gjort slut med sin fästmö Mina Zetterlund; modern förmanar sonen… Hernösand De. 26. 1906 ”…Stackars lilla Mina, hvad har hon gjord att blifva så hård straffad? Hvad din märkvärdiga förmåga angår, den lefver endast i din inbillning, om du är något så när utrustad med skrifvgåfvan af vers och prosa, du är väl […]

?>