Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

Archive for juni, 2012

Evenemang

lördag, juni 23rd, 2012

Lördagen 7 juli 2012   Murberget Prästgården, kl. 13 Lubbe speglad i bild och text Författaren Ludvig Nordström presenteras med introduktion, recitation och bildspel av och med Isabella Josefsson, Bertil Lundberg och Sven Bodin. Musik: ”Elegi” av H Alfvén Serie: Sällskapsliv. Länets författare i fokus Arr: Murberget – Länsmuseet Västernorrland –  och Ludvig Nordström-sällskapet   […]

Nytt medlemsblad!

onsdag, juni 13th, 2012

Årets andra medlemsblad ligger nu ute på hemsidan! 🙂 Se menyn/Medlemsbladet.        

?>