Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet
(Grundat 1992)

 

Ordf: vakant
Vice. Ordf.:
Britt Mari Bergström
070-348 70 99
Sekr: Isabella Josefsson
070-213 33 17
Info: isajos@spray.se
Skattmästare:
Staffan Nyström
073-094 62 52
Torild Blomqvist, Sven Bodin, Kristina Brink, Peter Degerman, Jörgen Eriksson, Lena Gedin, Björn Thunberg

 

Medlemsavgifter:
Enskild medlem: 125 kr
Familjemedlem: 75 kr
Studerande: 25 kr

 

PlusGironummer:
419 98 61-8

En Mor skriver till sin Son

Posted: september 6th, 2016, by Isabella Josefsson

Stenhammar, Hernösand
24.10.1901

Min käre Ludwig!
[…] Tack min käre Gosse för ditt bref som var så välkommen, men, om inte jag mistar mig, tycks du nog inte vara rigtigt nöjd med staden och dess innevånare, det var ledsamt, måtte bara framtiden blifva bättre än du tror inom de närmaste åren. Beskrifningen på ditt rum, var mycket treflig, det syns att Fru Nordström har gjord sitt bästa för din trefnad, du säger du är endast med familjerna under måltiderna, det förstår jag nog, men att du under denna tid, sitter och tiger, du menar väl att du inte öppnar konversationen, också alldeles rätt, men jag kan väl inte tänka att du öfverskrider detta, och deltager i konversationen då du ser att det lämpar sig, så mycket är du skyldig din värdinna och dig sjelf, jag kan inte tänka annat, än min son, som då mindre, kallades för ”Den lille Gentlemannen” skall uppfylla denna fodran af honom som gentleman!!
Ännu en anmärkning, var nu inte ledsen på Mor som så sällan yttrar sig, men menar så väl, tycker du inte att då du har en sådan åsigt, som ”idioter”, att äfven i en sådan stad som Uppsala det måtte finnas många snillen, fast kanske inte på det område som du hellst skulle vara intresserad af, du har ännu fått sett för litet af dem, och deras åsigt om dig äro mögligen äfven detsamma som din, det fodras mer än månader att utfundera de flesta naturer, isynnerhet de mycket inbundna.
Det som gör mig mäst ledsen är, att Pappa har skrifvit till dig flera gånger, skickat pennigar, och andra saker, som skulle göra dig nöje, och du har inte svarat honom, lille Ludvig tänk på honom mera, han är känslig mycket känslig, och känner din liknöjdhet djupt, och mig sårar det äfven. […]
Snart börjar man att tänka på dig hem till Julen, vi ha inte så värst långt dit, det blir roligt att få dig hem igen. Du är fligtig, det var skönt, men du får lof att röra på dig också, det är så onyttigt att sitta för mycket för sig sjelf.
Var nu inte ledsen öfver mina ord, och tänk efter, så du se att du kan nog ha det annorlunda, så tungt det blir för familjen annars.
Många helsningar från barnen och din välmenande och tillgifne Mor.

*** *** ***
Engelskan Marie Sarah Parfitt (1860–1937) flyttade till Hernösand i februari 1881 som guvernant åt änkemannens Anshelm Nordström (1844–1908) barn. Hon gifte sig efter några veckor med Anshelm N. Fel i kyrkböckerna! Idag den 18 september läser jag i ett brev som Marie skrev till Ludvig att hon hade kommit till Sverige (Stockholm) den 15 september 1880, och till Härnösand två dagar senare. Giftermålet med Anshelm skedde alltså efter ett halvår…

Här tillrättavisar Mor äldste sonen Ludvig då han nittonårig just flyttat till Uppsala för att läsa litteraturhistoria.
Ur ett av de många brev från Marie S. Nordström till sonen Ludvig som förvaras på KB.

Maskinsånger och läsarsånger

Posted: september 4th, 2016, by Isabella Josefsson

Vibeke Olsson
berättar om sågverksepoken på Svartvik utifrån sina böcker om ”Bricken”.
Härnösands bibliotek, 28/9, kl. 18.00
Fri entré
Välkommen!

Arr.:Ludvig Nordström-sällskapet

Medlemsbladet 2016:3

Posted: juni 21st, 2016, by Isabella Josefsson

Nu ligger nya LUDVIG på hemsidan!

Medlemsbladet 2016:2

Posted: maj 22nd, 2016, by Isabella Josefsson

nu finns nya medlemsbladet LUDVIG på hemsidan

Ord och inga visor från Lubbe för 100 år sedan

Posted: maj 20th, 2016, by Isabella Josefsson

Dagbok den 5 juni. 1916, 6.45 e.m. Svensk flaggdag i morgon

Kungens namnsdag, Gustav-dagen, en ny imperialistisk uppfinning, Åhlén&Holm, Sveriges största jobbarfirma, skänkte i reklam-syfte för någon tid sedan 2 000 sv. flaggor över landet, åt envar, som reste en 8 meter hög stång. 16 000 anmälningar inflöto.
Imperialismen har tagit fatt de 14 000 tomma stängerna som symbol på spridd fosterlandskärrlek, och representativa militärer + ett par dito jurister och hovmän ha utfärdat upprop om insamling av pengar till dessa 14 000 flaggor. Priset pr styck är 8 kr, alltså 112 000 kr.
Flaggor för 112 000 kr skola skänkas bönder, inspektorer o.d. – men bröd, som alla fattiga i landet ropa på? Om den saken göras inga upprop av ledande militärer, domare och hovmän.
I stället påläggs genom riksdagsbeslut i dag mot folkets vilja en krigsmaterialskatt på 8 miljoner, som folket sen på indirekt väg får betala.
Det nöjet kan det sen fira med att hissa de 16 000 flaggorna.

Medlemsbladet nr 1 2016

Posted: april 6th, 2016, by Lars Eric Forssen

Nu finns nya medlemsbladet LUDVIG på hemsidan.

Norrland som modell för Sverige och världen

Posted: mars 5th, 2016, by Isabella Josefsson

Ludvig Nordströms vision i Petter Svensks historia
Peter Forsgren från Linnéuniversitetet i Växjö föreläser kring en romanserie av Ludvig Nordström.
Tisdagen den 15 mars, kl. 18.30 i Sambiblioteket Härnösand. Fri entré
Arr: Ludvig Nordström-sällskapet

Försäljning av Peter Forsgrens bok Norrland som koloni och utopi. 2015.

Vinnare i Lilla Lubbe-tävlingen 2016

Posted: februari 20th, 2016, by Isabella Josefsson

Emilia Flinkfeldt har vunnit Lilla Lubbe-tävlingen 2016 för sin novell Gravitationskraft.

Läs en intevju med Emilia i Yippie 2016, nr 3. s. 41

Årsmöte och Prisutdelningar 25 februari!

Posted: februari 5th, 2016, by Isabella Josefsson

Årsmöte i Ludvig Nordström-rummet i Sambiblioteket kl. 17.30.
Prisutdelningar i Olof Högberg-salen, kl. 18.30.
”Lilla-Lubbe”-vinnarna presenteras och belönas.
Äke Smedberg tar emot Ludvig Nordström-priset för år 2016. Han håller ett föredrag och signerar efteråt sin novellsamling Borges i Sundsvall

Medlemsbladet nr 4, 2015

Posted: januari 8th, 2016, by Isabella Josefsson

Nu finns nya medlemsbladet LUDVIG på hemsidan.

?>