Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet
(Grundat 1992)

 

Ordf: vakant
Vice. Ordf.:
Britt Mari Bergström
070-348 70 99
Sekr: Isabella Josefsson
070-213 33 17
Info: isajos@spray.se
Skattmästare:
Staffan Nyström
073-094 62 52
Torild Blomqvist, Sven Bodin, Kristina Brink, Peter Degerman, Jörgen Eriksson, Lena Gedin, Björn Thunberg

 

Medlemsavgifter:
Enskild medlem: 125 kr
Familjemedlem: 75 kr
Studerande: 25 kr

 

PlusGironummer:
419 98 61-8

Medlemsbladet 2016:3

Posted: juni 21st, 2016, by Isabella Josefsson

Nu ligger nya LUDVIG på hemsidan!

Medlemsbladet 2016:2

Posted: maj 22nd, 2016, by Isabella Josefsson

nu finns nya medlemsbladet LUDVIG på hemsidan

Ord och inga visor från Lubbe för 100 år sedan

Posted: maj 20th, 2016, by Isabella Josefsson

Dagbok den 5 juni. 1916, 6.45 e.m. Svensk flaggdag i morgon

Kungens namnsdag, Gustav-dagen, en ny imperialistisk uppfinning, Åhlén&Holm, Sveriges största jobbarfirma, skänkte i reklam-syfte för någon tid sedan 2 000 sv. flaggor över landet, åt envar, som reste en 8 meter hög stång. 16 000 anmälningar inflöto.
Imperialismen har tagit fatt de 14 000 tomma stängerna som symbol på spridd fosterlandskärrlek, och representativa militärer + ett par dito jurister och hovmän ha utfärdat upprop om insamling av pengar till dessa 14 000 flaggor. Priset pr styck är 8 kr, alltså 112 000 kr.
Flaggor för 112 000 kr skola skänkas bönder, inspektorer o.d. – men bröd, som alla fattiga i landet ropa på? Om den saken göras inga upprop av ledande militärer, domare och hovmän.
I stället påläggs genom riksdagsbeslut i dag mot folkets vilja en krigsmaterialskatt på 8 miljoner, som folket sen på indirekt väg får betala.
Det nöjet kan det sen fira med att hissa de 16 000 flaggorna.

Medlemsbladet nr 1 2016

Posted: april 6th, 2016, by Lars Eric Forssen

Nu finns nya medlemsbladet LUDVIG på hemsidan.

Norrland som modell för Sverige och världen

Posted: mars 5th, 2016, by Isabella Josefsson

Ludvig Nordströms vision i Petter Svensks historia
Peter Forsgren från Linnéuniversitetet i Växjö föreläser kring en romanserie av Ludvig Nordström.
Tisdagen den 15 mars, kl. 18.30 i Sambiblioteket Härnösand. Fri entré
Arr: Ludvig Nordström-sällskapet

Försäljning av Peter Forsgrens bok Norrland som koloni och utopi. 2015.

Vinnare i Lilla Lubbe-tävlingen 2016

Posted: februari 20th, 2016, by Isabella Josefsson

Emilia Flinkfeldt har vunnit Lilla Lubbe-tävlingen 2016 för sin novell Gravitationskraft.

Läs en intevju med Emilia i Yippie 2016, nr 3. s. 41

Årsmöte och Prisutdelningar 25 februari!

Posted: februari 5th, 2016, by Isabella Josefsson

Årsmöte i Ludvig Nordström-rummet i Sambiblioteket kl. 17.30.
Prisutdelningar i Olof Högberg-salen, kl. 18.30.
”Lilla-Lubbe”-vinnarna presenteras och belönas.
Äke Smedberg tar emot Ludvig Nordström-priset för år 2016. Han håller ett föredrag och signerar efteråt sin novellsamling Borges i Sundsvall

Medlemsbladet nr 4, 2015

Posted: januari 8th, 2016, by Isabella Josefsson

Nu finns nya medlemsbladet LUDVIG på hemsidan.

Lilla Lubbe-tävlingen 2016

Posted: november 14th, 2015, by Isabella Josefsson

Årets tema: ”I en förändrad värld – att bära varandras bördor”
Fritt ämne: ”Avgörande ögonblick i mitt liv”
Läs mer om tävlingen på sidan Ludvig Nordström-priserna.

Åke Smedberg får 2016 års Ludvig Nordström-pris

Posted: oktober 30th, 2015, by Isabella Josefsson

Åke Smedberg är född 1948 i byn Hjässberget utanför Sundvsall, och uppvuxen där.
Han räknas till en av våra stora novellister. Åke Smedberg har gett ut sex novellsamlingar, men också diktsamlingar, romaner och kriminalromaner. Det är för sin novellkonst som han tilldelas Ludvig Nordström-priset.
Juryns motivering:
För att han i sin återkomst till novellformen utforskat relationerna mellan berättandets, återvändandets och minnets svårtydda sammanhang med en lyhördhet som skalar av alla förenklingar.

Priset delas ut den 25 februari på Sambiblioteket i Härnösand.

?>