Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

Archive for november, 2015

Lilla Lubbe-tävlingen 2016

lördag, november 14th, 2015

Årets tema: ”I en förändrad värld – att bära varandras bördor” Fritt ämne: ”Avgörande ögonblick i mitt liv” Läs mer om tävlingen på sidan Ludvig Nordström-priserna.

?>