Lilla Lubbe-tävlingen 2016

Årets tema: ”I en förändrad värld – att bära varandras bördor”
Fritt ämne: ”Avgörande ögonblick i mitt liv”
Läs mer om tävlingen på sidan Ludvig Nordström-priserna.