Välkommen!

Untitled Document

Ludvig Nordström-sällskapet
(Grundat 1992)
Ordförande:
Torild Blomqvist
Vice ordf:
Jörgen Eriksson
Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17
isajos@spray.se
Kassör: Staffan Nyström

Ledamöter och ersättare:
Sven Bodin, Lena Gedin,
Christina Grandien, Catherine Lundmark
Eva Myrhage, Björn Thunberg 

Medlemsavgifter: 
Enskild medlem: 150 kr 
Familjemedlem: 75 kr 
Studerande: 25 kr

PlusGironummer: 
419 98 61-8

Archive for november, 2015

Lilla Lubbe-tävlingen 2016

lördag, november 14th, 2015

Årets tema: ”I en förändrad värld – att bära varandras bördor” Fritt ämne: ”Avgörande ögonblick i mitt liv” Läs mer om tävlingen på sidan Ludvig Nordström-priserna.

?>