Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

Lortsverige och Vinkelskott

Idag var det dags för våra egna Torgny Åström och E. Mikael Norberg att kliva upp på scen och tala. De berättade om hur Ludvig Nordström och Birger Norman synar folkhemmet i sina verk.

Något de sa under diskussionen var om de olika politiska synpunkterna och på vilka olika sätt de arbetade.
Både Lubbe och Birger var socialdemokratiska. Skillnaden var att Birger växte upp med den politiska synen och Ludvig kom från en borgerlig familj och börjar inte förstå hur samhället verkligen fungerar förrän hans pappas företag gick i konkurs och de borgerliga privilegierna försvann.

Lubbe var en riktig framtidsoptimist. Han såg framåt mot det nya samhället, han var fast besluten att de bättre tiderna skulle komma. Han strävade som mot ett mål.

Birger var en författare och poet, men i just det här samtalet valde de att lyfta fram Vinkelskott vilket är en krönika baserad på metallarbetarnas facktidsskrift. Han höll på ett sätt rent i deras språk som hovnarr, lite med glimten i ögat.

Leave a Reply

?>