LUBBE en dag på bokmässan

Ludvig Nordström-sällskapet är repr. på Bok&Bibliotek i år.

Söndagen den 29 september klockan 09-17 sitter vi i DELS monter B 10:79.

Klockan 14.30 håller Sven Bodin ett kvartsföredrag om Lubbe.

Varmt VÄLKOMMEN om du råkar du befinna dig i Göteborg denna dag …

Novellcafé om ALBERT VIKSTEN

Owe Norberg berättar om Albert Viksten.
Tisdagen den 10 september, kl. 18.00
Härnösands bibliotek, Olof Högberg-salen. Bildvisning
Kaffe & kaka, 10 kr.

Arr: Ludvig Nordström-sällskapet

Västernorrlands museum i Härnösand tors. 8 augusti

Lubbe-kännaren Sven Bodin medverkar i
programserien ”De litterära sällskapen i
Prästgården”
, kl. 15−18.
Sven visar sina bägge bildband om Lort-Sverige och om
människan Ludvig Nordström, samt SF-filmen ”Resa till
Sveriges guldkust”. Servering – bokförsäljning.
Arr: Ludvig Nordström-sällskapet & Västernorrlands museum

Novellcafé

Janne Vängman-sällskapet gästar oss och bjuder på berättelser.


Ja ä inte dö än, sa Janne Vängman − Ljuger gör ja inte − Skål och tack – ”Tjo flöjt”− Slut i Kapernaum …

Tisdagen den 9 april, kl. 18, Olof Högberg-salen, Härnösands bibliotek. – Vi bjuder på kaffe och kaka för 10 kr.

Arr: L u d v i g  N o r d s t r ö m-s ä l l s k a p e t

PRISUTDELNING LILLA LUBBE!
Lördagen den 23 februari, kl. 13.
Härnösands bibliotek, Olof Högberg-salen.
Uppläsning – Vi bjuder på kaffe och kaka.
Arr: Ludvig Nordström-sällskapet och Regionbiblioteket Västernorrland

Vinnare i Lilla Lubbe-tävlingen 2019

Första pris 4 000 kronor, går till Tilly Eires Sundsvall, för novellen ”Blod”.
Andra pris 3 000 kronor, går till Mirelle Falstad Sundsvall för novellen ”Morte e vita”.
Tredje pris 2 000 kronor, går till Linn Häggberg Alnö, för novellen ”2030”.