Välkommen!

Untitled Document

Ludvig Nordström-sällskapet
(Grundat 1992)
Ordförande:
Torild Blomqvist
Vice ordf:
Jörgen Eriksson
Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17
isajos@spray.se
Kassör: Staffan Nyström

Ledamöter och ersättare:
Sven Bodin, Lena Gedin,
Christina Grandien, Catherine Lundmark
Eva Myrhage, Björn Thunberg 

Medlemsavgifter: 
Enskild medlem: 150 kr 
Familjemedlem: 75 kr 
Studerande: 25 kr

PlusGironummer: 
419 98 61-8

När tefonen kom tilll Öbacka

bearbetning av Lubbes novell
”Mörksens förste stiger ned”
Manus och regi: Ulla Johansson
Teaterdirektör: Bertil Lundberg

Skådespelare:
Anna-Carin Eliasson, Torbjörn Fjällström, Anders Huldt, Emmy Ingvarsson, Ulla Johansson,
Bertil Lundberg, Daniel Lång och Ulrika Åberg

Musik: Cornelis Vosveld

Vårsta diakonigård 28/9, kl. 15.00

Entré 100 kr inkl. servering
Biljetter, förköp: Sambiblioteket

Arr: Ludvig Nordström-sällskapet

Leave a Reply

?>