Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

När tefonen kom tilll Öbacka

bearbetning av Lubbes novell
”Mörksens förste stiger ned”
Manus och regi: Ulla Johansson
Teaterdirektör: Bertil Lundberg

Skådespelare:
Anna-Carin Eliasson, Torbjörn Fjällström, Anders Huldt, Emmy Ingvarsson, Ulla Johansson,
Bertil Lundberg, Daniel Lång och Ulrika Åberg

Musik: Cornelis Vosveld

Vårsta diakonigård 28/9, kl. 15.00

Entré 100 kr inkl. servering
Biljetter, förköp: Sambiblioteket

Arr: Ludvig Nordström-sällskapet

Leave a Reply

?>