Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

”När telefonen kom till Öbacka” 29 september 2014. Litet referat

Efter ett drygt halvårs förberedelsetid var det äntligen dags för premiär på pjäsen ”När telefonen kom till Öbacka”. 109 personer mot förväntade 50 strömmade till Vårstas vackra träbyggnad söndagen den 28 september för att se Härnösandsamatörer spela upp en bearbetning av Lubbe-novellen ”Mörksens förste stiger ned”. Ulla Johansson, van revymakare, hade dramatiserat texten; hon stod också för regin, samt hade rollen som pjäsens Berättare. ”Mörksens förste…” är inte bara en rad ur psalmen ”Vår Gud är oss en väldig borg”; i Ludvig Nordströms delvis självbiografiska novell symboliserar han telefonen. Telefonens införande i Härnösand skedde 1882, samma år som Ludvig föddes; författaren har flyttat fram berättelsen ungefär tio år och Tomas Lack, Ludvigs alter ego – spelad av Emmy Ingvarsson – är styckets huvudperson och den lille pojke genom vars ögon och öron vi upplever det som händer. I Ludvigs barndomshem, Stora Gulhuset på Norra Kyrkogatan, såg man med både förväntan och misstänksamhet fram emot telefonpremiären. Engelskfödda fru Lack – spelad av Ulrika Åberg – är lycklig över att få kontakt med sina släktingar i England och Amerika medan familjens gamla piga Kaj- Kaj – Anna-Carin Eliasson – bara hör djävulen i luren, och ropar ut sin skräck.
Ensemblen för övrigt bestod av lektor Wikner – Anders Huldt – , en Informator – Daniel Lång – och Bertil Lundberg som gestaltade Patron Lack. Han har också varit ”teaterdirektör” för projektet. Festligt, Folkligt och (mer än) Fullsatt. Taket lyfte sig nästan då publiken mot slutet av föreställningen sjöng ”titelpsalmen” på uppmaning av lektor Wikner och under ackompanjemang av Cornelis Vosveld.

Leave a Reply

?>