Välkommen!

Untitled Document

Ludvig Nordström-sällskapet
(Grundat 1992)
Ordförande:
Torild Blomqvist
Vice ordf:
Jörgen Eriksson
Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17
isajos@spray.se
Kassör: Staffan Nyström

Ledamöter och ersättare:
Sven Bodin, Lena Gedin,
Christina Grandien, Catherine Lundmark
Eva Myrhage, Björn Thunberg 

Medlemsavgifter: 
Enskild medlem: 150 kr 
Familjemedlem: 75 kr 
Studerande: 25 kr

PlusGironummer: 
419 98 61-8

Lubbe-noveller i två nya böcker!

Öbacka-historier. (Omtryck av samlingsvolym från 2009). 100 kronor + porto

Öbacka-historier. (Omtryck av samlingsvolym från 2009). 100 kronor plus porto

Tomas Lack och andra, samlingsvolym från 2012. 100 kronor + porto

Tomas Lack och andra, samlingsvolym från 2012. 140 kronor plus porto

 

Kontakta Staffan Nyström, 0611-209 26, 073-094 62 52, staffan.nystrom@herno.net

 

Leave a Reply

?>