Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

Lubbe-noveller i två nya böcker!

Öbacka-historier. (Omtryck av samlingsvolym från 2009). 100 kronor + porto

Öbacka-historier. (Omtryck av samlingsvolym från 2009). 100 kronor plus porto

Tomas Lack och andra, samlingsvolym från 2012. 100 kronor + porto

Tomas Lack och andra, samlingsvolym från 2012. 140 kronor plus porto

 

Kontakta Staffan Nyström, 0611-209 26, 073-094 62 52, staffan.nystrom@herno.net

 

Leave a Reply

?>