Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

SÄLLSKAPSMÖTEN I SOLLEFTEÅ

Teaterföreställningen När telefonen kom till Öbacka och Tre Sollefteåförfattare presenteras.
Hullsta gård, 19 september, kl. 14. Entré: 100 kr. Förköp: Turistbyrån, 0620-68 29 00.

Kaffe: 40 kr. Du har även möjlighet att äta middag tillsammans med skådespelarna, 100 kr.
Anmälan om deltagande: Hullsta gård, 0620-100 94, senast 14/9. VÄLKOMMEN!

Arr: Ludvig Nordström- Emil Hagström- Laura Fitinghoff- och Pelle Molin-sällskapen

Leave a Reply

?>