Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

LUDVIG, ALFHILD och EMIL på BOKMÄSSAN i GÖTEBORG

Ludvig Nordström-sällskapet ställer ut tillsammans med Alfhild Agrell- och Emil Hagström-sällskapen på Bok&Bibliotek den 24-27 september.

Välkommen till monter B07:78, i de litterära sällskapens kvarter.

Leave a Reply

?>