Välkommen!

Untitled Document

Ludvig Nordström-sällskapet
(Grundat 1992)
Ordförande:
Torild Blomqvist
Vice ordf:
Jörgen Eriksson
Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17
isajos@spray.se
Kassör: Staffan Nyström

Ledamöter och ersättare:
Sven Bodin, Lena Gedin,
Christina Grandien, Catherine Lundmark
Eva Myrhage, Björn Thunberg 

Medlemsavgifter: 
Enskild medlem: 150 kr 
Familjemedlem: 75 kr 
Studerande: 25 kr

PlusGironummer: 
419 98 61-8

LUDVIG, ALFHILD och EMIL på BOKMÄSSAN i GÖTEBORG

Ludvig Nordström-sällskapet ställer ut tillsammans med Alfhild Agrell- och Emil Hagström-sällskapen på Bok&Bibliotek den 24-27 september.

Välkommen till monter B07:78, i de litterära sällskapens kvarter.

Leave a Reply

?>