Välkommen!

Untitled Document

Ludvig Nordström-sällskapet
(Grundat 1992)
Ordförande:
Torild Blomqvist
Vice ordf:
Jörgen Eriksson
Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17
isajos@spray.se
Kassör: Staffan Nyström

Ledamöter och ersättare:
Sven Bodin, Lena Gedin,
Christina Grandien, Catherine Lundmark
Eva Myrhage, Björn Thunberg 

Medlemsavgifter: 
Enskild medlem: 150 kr 
Familjemedlem: 75 kr 
Studerande: 25 kr

PlusGironummer: 
419 98 61-8

Lilla Lubbe-priserna

Lilla Lubbe-priserna delades ut den 24/2 till två gymnasieelever som skrivit
noveller på temat ”I en digitaliserad värld”.

 

Matilda Albertsson

”Den ensamma gungans gnisslande sorgesång” [Den_ensamma_gungans_gnisslande_sorgesang]

Motivering:

En litterär, stilistiskt säker och spännande text som verkligen fångar läsarens intresse
och som lyfter fram en aktuell företeelse: Internets möjligheter för individen att skapa
spänning i tillvaron och utforska sin potential och sina gränser, samtidigt som texten
fungerar som en varningsklocka för det oönskade.

 

Linnea Lindahl

”En dag i mitt liv” [En_dag_i_mitt_liv]

Motivering:

En text som tagit fasta på vår digitala verklighet och skildrar denna ur ett individperspektiv,
där upplevelsen av tomhet och bristen på social gemenskap lyfts fram.

 

 

 

Leave a Reply

?>