Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

Lilla Lubbe-priserna

Lilla Lubbe-priserna delades ut den 24/2 till två gymnasieelever som skrivit
noveller på temat ”I en digitaliserad värld”.

 

Matilda Albertsson

”Den ensamma gungans gnisslande sorgesång” [Den_ensamma_gungans_gnisslande_sorgesang]

Motivering:

En litterär, stilistiskt säker och spännande text som verkligen fångar läsarens intresse
och som lyfter fram en aktuell företeelse: Internets möjligheter för individen att skapa
spänning i tillvaron och utforska sin potential och sina gränser, samtidigt som texten
fungerar som en varningsklocka för det oönskade.

 

Linnea Lindahl

”En dag i mitt liv” [En_dag_i_mitt_liv]

Motivering:

En text som tagit fasta på vår digitala verklighet och skildrar denna ur ett individperspektiv,
där upplevelsen av tomhet och bristen på social gemenskap lyfts fram.

 

 

 

Leave a Reply

?>