Välkommen!

Untitled Document

Ludvig Nordström-sällskapet
(Grundat 1992)
Ordförande:
Torild Blomqvist
Vice ordf:
Jörgen Eriksson
Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17
isajos@spray.se
Kassör: Staffan Nyström

Ledamöter och ersättare:
Sven Bodin, Lena Gedin,
Christina Grandien, Catherine Lundmark
Eva Myrhage, Björn Thunberg 

Medlemsavgifter: 
Enskild medlem: 150 kr 
Familjemedlem: 75 kr 
Studerande: 25 kr

PlusGironummer: 
419 98 61-8

Murberget. Länsmuseet Västernorrland 2-7/7

 

Litterära minnesspår. Utställning och program.
Utställningen är öppen 11–16. Programpunkterna börjar klockan 13

Tisdag 2/7 ”Vägen till Frostmofjället”. Laura Fitinghoff-sällskapet. Hervor Sjödin medverkar

Onsdag 3/7 ”Klarabohemen från Sollefteå”. Emil Hagström-sällskapet. Dikt och musik. Tore Fors och Ulf Melander medverkar.

Torsdag 4/7 ”Utkast till ett porträtt”. Birger Norman-sällskapet. Uppläsning, föredrag med mera. Medverkande: Anette och Jan Fällström, Mikael Norberg och Martin Westerholm

Fredag 5/7 ”Ludvig i ord och bild”. Ludvig Nordström-sällskapet. Bildvisning och uppläsning. Medverkande: Sven Bodin och Bertil Lundberg

Lördag 6/7 ”Lubbe” hemma och borta. Ludvig Nordström-sällskapet. Bildvisning, uppläsning med mera. Medverkande: Sven Bodin och Bertil Lundberg

Söndag 7/7 ”Dömd men inte glömd”. Alfhild Agrell-sällskapet. Uppläsning

 

 

 

Leave a Reply

?>