Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

Murberget. Länsmuseet Västernorrland 2-7/7

 

Litterära minnesspår. Utställning och program.
Utställningen är öppen 11–16. Programpunkterna börjar klockan 13

Tisdag 2/7 ”Vägen till Frostmofjället”. Laura Fitinghoff-sällskapet. Hervor Sjödin medverkar

Onsdag 3/7 ”Klarabohemen från Sollefteå”. Emil Hagström-sällskapet. Dikt och musik. Tore Fors och Ulf Melander medverkar.

Torsdag 4/7 ”Utkast till ett porträtt”. Birger Norman-sällskapet. Uppläsning, föredrag med mera. Medverkande: Anette och Jan Fällström, Mikael Norberg och Martin Westerholm

Fredag 5/7 ”Ludvig i ord och bild”. Ludvig Nordström-sällskapet. Bildvisning och uppläsning. Medverkande: Sven Bodin och Bertil Lundberg

Lördag 6/7 ”Lubbe” hemma och borta. Ludvig Nordström-sällskapet. Bildvisning, uppläsning med mera. Medverkande: Sven Bodin och Bertil Lundberg

Söndag 7/7 ”Dömd men inte glömd”. Alfhild Agrell-sällskapet. Uppläsning

 

 

 

Leave a Reply

?>