Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

Juni månads Lubbe-citat

STORA GULHUSET

Ludvig Nordströms barndomshem. Senare även författaren Clas Engströms barndomshem. Huset revs på 1970-talet och är ersatt med ett tegelhus. Adress: Norra Kyrkogatan 18.

”Högt uppe på backarna över stan, där råmade biskopens och lektorernas och konsistorienotariens och grosshandlarnas och hantverksmästarnas kor och bräkte fiskarskapets getter, och därifrån såg man till världens ände över Norrlands alla blånande bankbokförda timmerberg. Där susade gräset, och där bodde ingen. Ty högst i stan bodde Nicklarna sen trehundra år, och högre än de vågade ingen tänka.

Där byggde nu patron Lack ett hus, som syntes över hela nejden, över fjärdar och sund, långt upp i älven.”

Planeten Markattan (1937)

 

OMGIVNINGARNA KRING ”STORA GULHUSET”

”Ty mitt i allt detta hade något hänt uppe i stora gulhuset högst på kullen ovan stan. Först och främst började där nu bli gata med hus och trädgårdar och vattenbrunnar och potatisland, och på patron Lacks gård blommade redan en hägg mitt på gården, så vit och doftande som Mia Mandelin, då hon stod brud.”

Planeten Markattan (1937)

 

 

Leave a Reply

?>