Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

Kändisträff

En lång och ståtlig herre kom plötsligt förbi vår monter. Vi slängde kameran på Anna-Carin och drog med oss henne för att bli fotograferade med självaste Lasse Berghagen. Jag är fortfarande alldeles skakig!

Lasse Berghagen

/Emelie

Leave a Reply

?>