Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

Vinnare i Lilla Lubbe-tävlingen 2016

Emilia Flinkfeldt har vunnit Lilla Lubbe-tävlingen 2016 för sin novell Gravitationskraft.

Läs en intevju med Emilia i Yippie 2016, nr 3. s. 41

Leave a Reply

?>