Välkommen!

Untitled Document

Ludvig Nordström-sällskapet
(Grundat 1992)
Ordförande:
Torild Blomqvist
Vice ordf:
Jörgen Eriksson
Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17
isajos@spray.se
Kassör: Staffan Nyström

Ledamöter och ersättare:
Sven Bodin, Lena Gedin,
Christina Grandien, Catherine Lundmark
Eva Myrhage, Björn Thunberg 

Medlemsavgifter: 
Enskild medlem: 150 kr 
Familjemedlem: 75 kr 
Studerande: 25 kr

PlusGironummer: 
419 98 61-8

Vinnare i Lilla Lubbe-tävlingen 2016

Emilia Flinkfeldt har vunnit Lilla Lubbe-tävlingen 2016 för sin novell Gravitationskraft.

Läs en intevju med Emilia i Yippie 2016, nr 3. s. 41

Leave a Reply

?>