Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

Lilla Lubbe-tävlingen 2016

Årets tema: ”I en förändrad värld – att bära varandras bördor”
Fritt ämne: ”Avgörande ögonblick i mitt liv”
Läs mer om tävlingen på sidan Ludvig Nordström-priserna.

1 Response to Lilla Lubbe-tävlingen 2016

  1. Adelina Allberg

    Hej!
    Hur ska bidragen lämnas in? Mail?

Leave a Reply

?>