Välkommen!

Untitled Document

Ludvig Nordström-sällskapet
(Grundat 1992)
Ordförande:
Torild Blomqvist
Vice ordf:
Jörgen Eriksson
Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17
isajos@spray.se
Kassör: Staffan Nyström

Ledamöter och ersättare:
Sven Bodin, Lena Gedin,
Christina Grandien, Catherine Lundmark
Eva Myrhage, Björn Thunberg 

Medlemsavgifter: 
Enskild medlem: 150 kr 
Familjemedlem: 75 kr 
Studerande: 25 kr

PlusGironummer: 
419 98 61-8

Novellcafé

Nils Rosén berättar om författaren Birger Sjödin och läser texter av honom.
Månd. 17 november, kl. 17. Sambiblioteket, Härnösand, Stjärnans Hus. Fri entré. Servering 10 kr.

Leave a Reply

?>