Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

NOVELLCAFÉ

NOVELLCAFÉ
Anders Sundström läser Janne Vängman-historier
Torsd. 28/11, kl 19
Café Samba
Sambiblioteket, Härnösand
Fri entré. Servering: 30 kr.
Arr: Janne Vängman- och Ludvig Nordström-sällskapen

Leave a Reply

?>