Välkommen!

Untitled Document

Ludvig Nordström-sällskapet
(Grundat 1992)
Ordförande:
Torild Blomqvist
Vice ordf:
Jörgen Eriksson
Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17
isajos@spray.se
Kassör: Staffan Nyström

Ledamöter och ersättare:
Sven Bodin, Lena Gedin,
Christina Grandien, Catherine Lundmark
Eva Myrhage, Björn Thunberg 

Medlemsavgifter: 
Enskild medlem: 150 kr 
Familjemedlem: 75 kr 
Studerande: 25 kr

PlusGironummer: 
419 98 61-8

NOVELLCAFÉ

NOVELLCAFÉ
Anders Sundström läser Janne Vängman-historier
Torsd. 28/11, kl 19
Café Samba
Sambiblioteket, Härnösand
Fri entré. Servering: 30 kr.
Arr: Janne Vängman- och Ludvig Nordström-sällskapen

Leave a Reply

?>