Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

Lubbe i radio

Knappa in P1, Vetenskapsradion Historia 3 oktober, kl 13.35. Det handlar om om Lubbe Nordström och Lort-Sverige.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2938&artikel=5661977

 

 

 

Leave a Reply

?>