Välkommen!

Untitled Document

Ludvig Nordström-sällskapet
(Grundat 1992)
Ordförande:
Torild Blomqvist
Vice ordf:
Jörgen Eriksson
Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17
isajos@spray.se
Kassör: Staffan Nyström

Ledamöter och ersättare:
Sven Bodin, Lena Gedin,
Christina Grandien, Catherine Lundmark
Eva Myrhage, Björn Thunberg 

Medlemsavgifter: 
Enskild medlem: 150 kr 
Familjemedlem: 75 kr 
Studerande: 25 kr

PlusGironummer: 
419 98 61-8

Brukar litteraturvetare vara sällskapliga?

 

Brukar litteraturvetare vara ”Sällskapliga”? (Handlar bland annat om Lubbe Nordström).

Ett blogginlägg av Eva Söderberg, Lektor i litteraturvetenskap vid Mittuniversitetet i Härnösand.

http://www.miun.se/sv/Bloggportalen/forskarbloggen/Eva-Soderberg/Dates/2012/6/Brukar-litteraturvetare-vara-sallskapliga/

 

 

 

 

Leave a Reply

?>