Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

Brukar litteraturvetare vara sällskapliga?

 

Brukar litteraturvetare vara ”Sällskapliga”? (Handlar bland annat om Lubbe Nordström).

Ett blogginlägg av Eva Söderberg, Lektor i litteraturvetenskap vid Mittuniversitetet i Härnösand.

http://www.miun.se/sv/Bloggportalen/forskarbloggen/Eva-Soderberg/Dates/2012/6/Brukar-litteraturvetare-vara-sallskapliga/

 

 

 

 

Leave a Reply

?>