Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

Lubbe-CD säljes

Ludvig Nordström-sällskapet säljer en nyproducerad LUBBE-CD för 100 kronor inkl. porto.

 

 

 Kontakta Staffan Nyström, Södra vägen 4, 871 40 Härnösand.
0611/209 26 eller 073 094 62 52

staffan.nystrom@herno.net

TIPS! Om Du lägger till 25 kr (totalt 125 kr) kan Du bli medlem i Ludvig Nordström-sällskapet.  Utöver CD-skivan får Du då fyra tryckta medlemsblad under 2012.   PG 419 98 61-8. Skriv Medl.avg. Lubbe 2012 + namn och adress på meddelanderaden (Internetbanken elller PG-blankett).

 Recension av Lars Landström TÅ.

 

 

Leave a Reply

?>