Välkommen!

Untitled Document

Ludvig Nordström-sällskapet
(Grundat 1992)
Ordförande:
Torild Blomqvist
Vice ordf:
Jörgen Eriksson
Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17
isajos@spray.se
Kassör: Staffan Nyström

Ledamöter och ersättare:
Sven Bodin, Lena Gedin,
Christina Grandien, Catherine Lundmark
Eva Myrhage, Björn Thunberg 

Medlemsavgifter: 
Enskild medlem: 150 kr 
Familjemedlem: 75 kr 
Studerande: 25 kr

PlusGironummer: 
419 98 61-8

Lubbe-CD säljes

Ludvig Nordström-sällskapet säljer en nyproducerad LUBBE-CD för 100 kronor inkl. porto.

 

 

 Kontakta Staffan Nyström, Södra vägen 4, 871 40 Härnösand.
0611/209 26 eller 073 094 62 52

staffan.nystrom@herno.net

TIPS! Om Du lägger till 25 kr (totalt 125 kr) kan Du bli medlem i Ludvig Nordström-sällskapet.  Utöver CD-skivan får Du då fyra tryckta medlemsblad under 2012.   PG 419 98 61-8. Skriv Medl.avg. Lubbe 2012 + namn och adress på meddelanderaden (Internetbanken elller PG-blankett).

 Recension av Lars Landström TÅ.

 

 

Leave a Reply

?>