Lubbe-CD säljes

Ludvig Nordström-sällskapet säljer en nyproducerad LUBBE-CD för 100 kronor inkl. porto.

 

 

 Kontakta Staffan Nyström, Södra vägen 4, 871 40 Härnösand.
0611/209 26 eller 073 094 62 52

staffan.nystrom@herno.net

TIPS! Om Du lägger till 25 kr (totalt 125 kr) kan Du bli medlem i Ludvig Nordström-sällskapet.  Utöver CD-skivan får Du då fyra tryckta medlemsblad under 2012.   PG 419 98 61-8. Skriv Medl.avg. Lubbe 2012 + namn och adress på meddelanderaden (Internetbanken elller PG-blankett).

 Recension av Lars Landström TÅ.

 

 

Ludvig Nordström-sällskapet 20 år 25/2 2012

 

11.30  Utdelning av 2012 års Ludvig Nordström-pris till Mats Kempe

11.45  Mats Kempe håller ett föredrag

12.30- ca13.00  Priserna i skrivtävlingen ”Lilla Lubbe” delas ut

(13.15 L U N C H P A U S)

14.15  Sverker Sörlin föreläser om ”Ludvig Nordström och politiken”

15.00 (ca) Avslutning

Lokal: Olof Högberg-salen, Sambiblioteket Härnösand

Arr: Ludvig Nordström-sällskapet och Härnösands bibliotek

Fri entré

 

 

 

Ludvig Nordström-pristagare 2012

Författaren Mats Kempe, Stockholm, har av styrelsen för Ludvig Nordström-sällskapet utsetts till Ludvig Nordström-pristagare 2012.

Juryns motivering: För att han under snart två decennier med obönhörlig konsekvens och på ständigt nya sätt har prövat novellgenrens möjligheter, ända till att i den senaste samlingen ha töjt dess gränser till det omöjliga, till ett uppmärksammat lyssnande som söker låta flickors röster höras i och genom den manlige författarens, och förälderns, text.