LUBBE-citat

ÄR STADEN MYCKET STOR?
”Om vintermornarna, när han stod halvklädd vid fönstret och såg skorstenarna ryka, hundra, flera hundra på en gång och på samma sätt, frågade han sin mor. Hvem bor där? Och hvem bor där?
− Jo, där bor en rik herre! Svarade modern. Och där bor en rådman, och där bor rektorn, och där bor biskopen! När du blir stor, får du går ut i stan! Då får du se alltsammans.

− Är stan mycket stor? frågade han.
− Ja, för en liten gosse är den mycket stor! svarade modern. Men för oss stora, är den ganska liten.
− Har mamma varit i andra städer också?
− Ja, svarade modern i många andra städer.
− Hvar då?
− I Stockholm, sade modern.
− Pappa också?
− Ja, pappa också.
− Är det vackert där?
− Ja sade modern, mycket mycket vackert.
− Finns det biskop där också? …”
ur Lumpsamlaren (1910)